The option of incineration Η επιλογή της αποτέφρωσης

The option of incineration Η επιλογή της αποτέφρωσης
option of incineration

The option of incineration Αποτέφρωση θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της βούλησης και της δυνατότητας επιλογής κάθε ατόμου όσον αφορά τη μετά θάνατον διάθεση του σώματός του.

Η επιλογή της αποτέφρωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα

  • Η ανακούφιση της οικογένειας από την τραυματική εμπειρία της εκταφής.
  • Η απαλλαγή από την οικονομική επιβάρυνση για την κατασκευή τάφου που συνήθως καταστρέφεται σε τρία χρόνια μετά την ταφή.
  • Η αποδέσμευση από τη μακροχρόνια οικονομική επιβάρυνση για τη φύλαξη των οστών σε οστεοφυλάκιο.
  • Η καλύτερη διαχείριση της γης κυρίως στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει υπερκορεσμός χώρου στα κοιμητήρια.
  • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεδομένου ότι με την αποτέφρωση δεν επιβαρύνεται το έδαφος και ο υδροφόρος ορίζοντας. Παράλληλα η αποτέφρωση πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.
  • Η ανακούφιση των συγγενών και οικείων από σημαντική συναισθηματική και οικονομική επιβάρυνση.
  • Η δυνατότητα για περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις εκδηλώσεις αποχαιρετισμού και μνήμης.
  • Η αποτέφρωση των νεκρών δεν σχετίζεται απαραίτητα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα πολλών Ελλήνων, επώνυμων και μη, που επέλεξαν την αποτέφρωση.
The option of incineration
The option of incineration

Αποτέφρωση στην Ενωμένη Ευρώπη The option of incineration

Η πρακτική της αποτέφρωσης νεκρών υφίσταται στην υπόλοιπη Ευρώπη και το δυτικό κόσμο για περισσότερο από έναν αιώνα. Πλέον, τα ποσοστά της αποτέφρωσης σε ορισμένες χώρες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, τις Σκανδιναβικές χώρες και τις ΗΠΑ, είναι πολύ υψηλότερα συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά όσων επιλέγουν την ταφή.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

Η διαδικασία ορισμού του ανθρώπου που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμίας σας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α’ τρόπος

1. Συμπληρώνετε μία Υπεύθυνη Δήλωση με την επιθυμία σας για αποτέφρωση και για τον τρόπο διάθεσης της τέφρας (άρθρο 49 Ν. 4277/2014). Στη δήλωση αυτή ορίζετε τον άνθρωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμίας σας (Αποδέκτης). Πατήστε εδώ Δήλωση-Αποτέφρωσης-θανών για υπόδειγμα της δήλωσης.

2. Ο Αποδέκτης συμπληρώνει μία Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την επιθυμία σας. Πατήστε εδώ Δήλωση-Αποτέφρωσης-αποδέκτης για υπόδειγμα της δήλωσης.

Πλέον μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την ιστοσελίδα dilosi.services.gov.gr/create/q/templates.

Β’ τρόπος

Σε συμβολαιογραφείο της επιλογής σας εκδίδετε συμβολαιογραφική πράξη με την επιθυμία σας για αποτέφρωση και για τον τρόπο διάθεσης της τέφρας (άρθρο  35Α του Ν. 344/1976). Στην πράξη αυτή ορίζετε τον άνθρωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμία σας (Αποδέκτης). Πατήστε εδώ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ενώπιον συμβολαιογράφου για υπόδειγμα συμβολαιογραφικής πράξης.

Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στη Ριτσώνα

Η ίδρυση και η λειτουργία του πρώτου Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στη Ριτσώνα αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, αποτελεί ιστορική αλλαγή για τα ταφικά έθιμα της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα χιλιάδες οικογένειες μετέφεραν στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες τους οικείους τους, των οποίων η τελευταία επιθυμία ήταν η αποτέφρωση. Με τεράστιο οικονομικό και συναισθηματικό κόστος. 

Η αποτέφρωση είναι πιο οικονομική

Η αποτέφρωση σαν επιλογή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα προσφιλής γιατί απαλλάσσει τις οικογένειες από την απάνθρωπη εμπειρία της εκταφής, από την κατασκευή ενός τάφου που θα καταστραφεί σε τρία χρόνια, από την υποχρέωση για την παραμονή των οστών στα κοιμητήρια και της πληρωμής 40 έως 100 ευρώ ετησίως.

αποτέφρωση
The option of incineration

Γενικά η αποτέφρωση είναι πιο οικονομική και συναισθηματικά ανώδυνη. Με την κατάσταση που βιώνουν οι οικογένειες στα νεκροταφεία των μεγάλων πόλεων, τις υποχρεωτικές εκταφές στα τρία χρόνια, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων στην Ελλάδα επιλέγουν την αποτέφρωση. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία σχετικά με το πόσες αποτεφρώσεις γίνονται στο εξωτερικό The option of incineration

Γραφείο τελετών Χρήστου Γκρέκα 210609 5955 697721 2042 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

Είναι κάτι θετικό, είναι κάτι που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια από την πρώτη ψήφιση του νομοσχεδίου. Όλη η Ευρώπη έχει κρεματόρια, σαφώς και η δημιουργία ενός στην Ελλάδα είναι κάτι καλό. Μέχρι σήμερα το πιο προσιτό κρεματόριο ήταν στη Σόφια, της Βουλγαρίας. Οι περισσότερες αποτεφρώσεις γίνονταν εκεί. Πρόκειται για μια τάση και πέρα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός είναι επιλογή του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει πάντως ραγδαία αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζητούν αποτεφρώσεις.