Λιμνοθάλασσα Lagoon

Λιμνοθάλασσα Lagoon
lagoon

Λιμνοθάλασσα Επανομής Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη Lagoon

Κατά μήκος του παράκτιου τμήματος της Επανομής εκτείνονται δύο προστατευόμενες περιοχές που αλληλοκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό: η Ζώνη Ειδικής προστασίας λιμνοθάλασσα Επανομής και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης Λιμνοθάλασσα Επανομής και Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη. Lagoon

Λιμνοθάλασσα Επανομής

Επανομή Natura

Η Λιμνοθάλασσα Επανομής είναι ένας σημαντικός υγρότοπος για διάφορα είδη πανίδας: αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά. Αποτελεί πεδίο αναπαραγωγής, τροφοληψίας και διαχείμασης για μεγάλο αριθμό ειδών πουλιών. Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας έχουν καταγραφεί 217 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων το νεροχελίδονο, η λαγγόνα, η χαλκόκοτα, η χουλιαρομύτα, το φοινικόπτερο και η αβοκέτα. Μεγάλο μέρος της λιμνοθάλασσας ξεραίνεται στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η περιοχή αυτή βρίσκεται περίπου 5 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού της Επανομής, και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Θερμαϊκού. Πρόκειται για έναν παράκτιο υγρότοπο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα Επανομής, μία παράκτια ζώνη μήκους περίπου 6,5 χλμ. και το ακρωτήριο Μύτικας, που είναι στην ουσία μία «αμμόγλωσσα» μέσα στη θάλασσα. Στο θαλάσσιο τμήμα της παράκτιας ζώνης υπάρχουν εκτεταμένα λιβάδια ποσειδωνίας, που περιλαμβάνονται στους οικοτόπους προτεραιότητας. Στην περιοχή εντοπίζονται αρκετά είδη ασπονδύλων, όπως η  η πίνα (Pinna nobilis), που πρόσφατα έχει ενταχθεί από την IUCN στα προστατευόμενα είδη ως κρισίμως κινδυνεύον, οι αχινοί Paracentrotus lividus, που διέπεται από ειδικό καθεστώς αξιοποίησης για την προστασία των πληθυσμών του και Sphaerechinus granularis, το ολοθούριο Holothuria tubulosa, το οποίο τα τελευταία χρόνια αποτελεί αλίευμα σημαντικής εμπορικής αξίας, πολύχαιτοι σπειρογράφοι 

Η θαλάσσια περιοχή Επανομής

Ωστόσο, η μεγάλη αυτή τουριστική κίνηση, η οποία εξελίσσεται άναρχα, αποτελεί και τη μεγαλύτερη απειλή για την ισορροπία και την υγεία του οικοσυστήματος. Η κίνηση των τροχοφόρων επί των αμμοθινών καταστρέφει την πολύτιμη βλάστησή τους και προκαλεί θανάτους ζώων, όπως ο προστατευόμενος πηλοβάτης που θάβεται μέσα στην άμμο για να κρυφτεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή για να διαχειμάσει. Το οικοσύστημα κατακερματίζεται από δεκάδες δρόμους, παρότι η κίνηση τροχοφόρων απαγορεύεται εκ του νόμου εκτός του οδικού δικτύου. Πέραν του τουρισμού, τα οικοσυστήματα της περιοχής αντιμετωπίζουν επίσης απειλές όπως η υπέρμετρη χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες, η βόσκηση, οι υδατοκαλλιέργειες, η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία, το κυνήγι κ.ά. Η εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των επισκεπτών με το οικοσύστημα αποτελεί μία δύσκολη εξίσωση, την οποία καλούνται να επιλύσουν από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τη συνεργασία των επισκεπτών!

πηγή axios delta gr

admin

Τοπικός οδηγός επιχειρηματικότητας Δήμου Θερμαϊκού