Δια βίου μάθηση Lifelong learning

Δια βίου μάθηση Lifelong learning
Δια βίου Μάθηση Θερμαϊκός

Το έτος 2022 ήταν η εκκίνηση για την επαναλειτουργία του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Lifelong Learning στον Δήμο Θερμαϊκού. Βάση στατιστικών στοιχείων η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των δημοτών ήταν μεγάλο. Το έτος 2022 ήταν η εκκίνηση για την επαναλειτουργία του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Θερμαϊκού. Βάση στατιστικών στοιχείων η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των δημοτών ήταν μεγάλο.

Νέα τμήματα Ιταλικών

Το έτος 2023 μας φέρνει στην ευχάριστη θέση να ετοιμάσουμε νέα τμήματα Ιταλικών, Αγγλικών και λίγο αργότερα το ξεκίνημα των υπολοίπων ενοτήτων. ‘Ολες οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται καθημερινά, μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας και πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να επιλέγονται οι υποψήφιοι κατά σειρά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη σας και δεσμευόμαστε να δημιουργούμε νέα τμήματα και να προσθέτουμε νέες ενότητες βάση του ενδιαφέροντος σας.

Lifelong Learning
Lifelong Learning

Δήμος Θερμαϊκού

Lifelong Learning Ανάμεσα σε ελάχιστους δήμους, ο Δήμος Θερμαϊκού πέτυχε την εξασφάλιση της λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στη γνώση και τη μάθηση.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τέλος, στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δικαίωμα όλων των ενηλίκων στη γνώση lifelong learning

Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενουςανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ. Μόνη προϋπόθεση, αποτελεί το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τηρώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες, η Αντιδημαρχία Παιδείας κατάφερε να εξασφαλίσει αυτή τη σημαντική παροχή για τους δημότες Θερμαϊκού, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον, με τις αιτήσεις να φτάνουν τις 1300. Στο πρόγραμμα ενεργή συμμετοχή θα έχει και το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο αναλαμβάνει να ενημερώσει τον κόσμο και να τον κατευθύνει στα προγράμματα. Lifelong Learning

Τα μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν μια ευρεία θεματολογία, αναμένεται να ξεκινήσουν με τη νέα σχολική χρονιά, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2018, μετά την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.

Για τη θετική αυτή εξέλιξη ο πρώην Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, ανέφερε : «Η επένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους, αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο προς την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Και είναι αποδεδειγμένο, βάσει στοιχείων, ότι οι χαμηλές δεξιότητες συνεπάγονται περισσότερες πιθανότητες προς τη δυσοίωνη αυτή κατεύθυνση, αλλά και υψηλότερη εξάρτηση από κοινωνικές παροχές. Κατ’ επέκταση, όσο δημιουργούμε συνθήκες για τη συνεχή εκπαίδευση των πολιτών μας, τόσο στήνουμε ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυ προστασίας απέναντί τους. Η 4ετής λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης έρχεται να συμβάλει καθοριστικά σε αυτό και εκεί ακριβώς έγκειται και η μεγάλη επιτυχία».

Lifelong Learning
Lifelong Learning

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392 330129

28 ης Οκτωβρίου 16 Επανομή Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Θερμαϊκού

Ομάδα μας στο Facebook

admin

Τοπικός οδηγός επιχειρηματικότητας Δήμου Θερμαϊκού