Flexibletime

Flexibletime
flexibletime

Flexibletime Μέθοδος Ρυθμολογίας προορίζεται να είναι ένας πρακτικός οδηγός για όλους τους μουσικούς που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο ρυθμό.

Ευέλικτο Ρυθμολόγιο

Στο πρώτο επίπεδο, χρησιμοποιούμε το ebook ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, το οποίο περιέχει πίνακες, παραδείγματα και ασκήσεις σε 40 σελίδες συνοδευόμενα από 38 αντίστοιχα ηχητικά αρχεία.

Η δομή της μεθοδολογίας στο βιβλίο χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια σχετικά με τη Ρυθμολογία και τις δεξιότητες τυμπανισμού.

Μέθοδος Flexibletime

Για το ταξίδι μας υπάρχουν δύο μέθοδοι και η επιλογή τους γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα μέσα μεταφοράς του ταξιδιώτη.

flexibletime book 1
Drumming

admin

Τοπικός οδηγός επιχειρηματικότητας Δήμου Θερμαϊκού