Δικηγόρος Lawyer

Δικηγόρος Lawyer
dikigoriko-grafeio

Δικηγόρος Lawyer Φρόσω Μόλβαλη κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Δίκαιου των επιχειρήσεων και Εργασιακού Δίκαιου Δ.Π.Θ. Σπούδασε Εμπορικό Δίκαιο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δικηγορικό γραφείο

Δικηγορικό γραφείο. Η δικηγόρος Φρόσω Μόλβαλη κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Δίκαιου των επιχειρήσεων και εργασιακού δικαίου Δ.Π.Θ. είναι γνωστή για την υψηλή ποιότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε θέματα υπερχρέωσης.

lawyer
Δικηγόρος Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες Δικηγορικού Γραφείου Θεσσαλονίκη

Οικονομικό Έγκλημα, Εγκλήματα κατά της ζωής, της υγείας, της περιουσίας και της τιμής (ανθρωποκτονίες, βαριές σωματικές βλάβες, Ναρκωτικά, Συκοφαντικές Δυσφημίσεις δια του τύπου και απλές. Τροχαία ατυχήματα, Μισθώσεις, Διαφορές Συνιδιοκτητών, Κληρονομικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Προστασία Προσωπικότητας και Προσωπικών Δεδομένων. Εργατικά Ατυχήματα, Δικαστική μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, Διεκδίκηση δεδουλευμένων, αποζημιώσεων

Lawyer Δικηγόρος Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών διαζυγίου με αντιδικία και συναινετικών διαζυγίων. Κατάθεση και εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων και επιμέλειας ανήλικων τέκνων. Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών διατροφής εν διαστάσει συζύγου. Με το διαζύγιο είτε συναινετικό είτε με αντιδικία λύεται ένας γάμος που έχει τελεσθεί νόμιμα, δηλαδή με όλους τους τύπους είτε θρησκευτικός, είτε πολιτικός.

Η νομική αντιμετώπιση ενός τροχαίου περιλαμβάνει τόσο το ποινικό σκέλος όσο και το αστικό σκέλος την αποζημίωση των υλικών ζημιών από ένα τροχαίο ατύχημα καθώς και της ηθικής βλάβης σε περίπτωση ατυχήματος. Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη στους εντολείς του, που τομέας δραστηριότητάς τους είναι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

lawyer_molvali
lawyer_molvali