Χωματουργικές Εργασίες Earthworks

Χωματουργικές Εργασίες Earthworks
chomatourgika_ekskafes

Χωματουργικές Εργασίες Κατεδαφίσεις Εκσκαφές Επιχώσεις Φυτόχωμα Κοπριά Δημήτρης Βαρλάμης Θέρμη Θεσσαλονίκη Earthworks

Εκσκαφές Επιχώσεις

Διαθέτουμε εκτενή εμπειρία σε έργα, όπως αυτά των αποκαταστάσεων και διευθετήσεων ρεμάτων. Αναλαμβάνουμε τις χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή όλων των τύπων κτιρίων. Εκβραχισμοί. Κατεδαφίσεις. Εκσκαφές. Χωματουργικές Εργασίες στη Θεσσαλονίκη

Διαμόρφωση χώρου Earthworks

Earthworks
Χωματουργικές Εργασίες

Χωματουργικές Εργασίες, Διαμορφώσεις Κήπων, Άνθη – Φυτά – Φυτοχώματα, κοπριά, κηπόχωμα. Ειδικότητα μας αποτελούν οι εκβραχισμοί οικοπέδων. Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο, είναι οι χωματουργικές εργασίες παντός τύπου, όπως βελτιώσεις εδάφους, διαμορφώσεις χώρου. Αναλαμβάνουμε γενικές εκσκαφές μικρών και μεγάλων έργων. Διαθέτουμε σύγχρονα ιδιόκτητα μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εργασίες μας.

Οι εκσκαφές για κατασκευή θεμελίων νέων κατασκευών και όχι μόνο οι κατεδαφίσεις και οι διαμορφώσεις κήπων και εξωτερικών χώρων γενικότερα. Χωματουργικές Εργασίες

Εκβραχισμοί, Μπαζώματα Επιχωματώσεις Καθαρισμός

Ο καθαρισμός των οικοπέδων μπορεί να γίνει με οπουδήποτε χωματουργικό μηχάνημα απαιτεί ο χώρος αλλά ακόμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε χρησιμοποιούμε χειροκίνητα μηχανήματα. Αναλαμβάνουμε εκσκαφές μικρής κλίμακας και επιχωματώσεις χώρων.

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες, δήμους, κοινότητες, τεχνικές εταιρείες και εργολάβους οικοδομών.